J9菲律宾 -(中国)集团J9菲律宾

光伏二极管>
Type Download I(AV)

VRRM


(I=IRM)

VFM IRM Case Style
VFM I(AV) TA=25℃
A V V A mA
10SQ030 J9菲律宾(/999/html/guangfuerjiguan-list.html)10SQ030 10 30 0.55 10 0.1 R-6
10SQ035 J9菲律宾(/999/html/guangfuerjiguan-list.html)10SQ035 10 35 0.55 10 0.1 R-6
10SQ040 J9菲律宾(/999/html/guangfuerjiguan-list.html)10SQ040 10 40 0.55 10 0.1 R-6
10SQ045 J9菲律宾(/999/html/guangfuerjiguan-list.html)10SQ045 10 45 0.55 10 0.1 R-6
10SQ050 J9菲律宾(/999/html/guangfuerjiguan-list.html)10SQ050 10 50 0.7 10 0.1 R-6
10SQ060 J9菲律宾(/999/html/guangfuerjiguan-list.html)10SQ060 10 60 0.7 10 0.1 R-6
10SQ080 J9菲律宾(/999/html/guangfuerjiguan-list.html)10SQ080 10 80 0.8 10 0.1 R-6
10SQ100 J9菲律宾(/999/html/guangfuerjiguan-list.html)10SQ100 10 100 0.8 10 0.1 R-6
12SQ030 J9菲律宾(/999/html/guangfuerjiguan-list.html)12SQ030 12 30 0.55 12 0.1 R-6
12SQ035 J9菲律宾(/999/html/guangfuerjiguan-list.html)12SQ035 12 35 0.55 12 0.1 R-6
12SQ040 J9菲律宾(/999/html/guangfuerjiguan-list.html)12SQ040 12 40 0.55 12 0.1 R-6
12SQ045 J9菲律宾(/999/html/guangfuerjiguan-list.html)12SQ045 12 45 0.55 12 0.1 R-6
12SQ050 J9菲律宾(/999/html/guangfuerjiguan-list.html)12SQ050 12 50 0.7 12 0.1 R-6
12SQ060 J9菲律宾(/999/html/guangfuerjiguan-list.html)12SQ060 12 60 0.7 12 0.1 R-6
12SQ080 J9菲律宾(/999/html/guangfuerjiguan-list.html)12SQ080 12 80 0.8 12 0.1 R-6
12SQ100 J9菲律宾(/999/html/guangfuerjiguan-list.html)12SQ100 12 100 0.8 12 0.1 R-6

硅塑封整流二极管

快恢复整流二极管

高效率二极管

超快恢复二极管

小信号肖特基二极管

肖特基系列二极管

小信号开关二极管

硅双向触发二极管

稳压二极管

瞬态电压抑制二极管

光伏二极管

静电保护二极管

桥式整流器

在线客服
友情链接:永乐  恒峰国际  尊龙旧版  j9.com  G22  正规买球app十佳排行榜  九游会J9  利来娱乐网  尊龙用现金玩一下  btt918